Kartor & översikt

Översikter

Klicka på en bild för att visa den i större format.

Bilderna öppnas i nytt fönster. Stäng det (X) när du är klar.

1. Flygbild från början av 1950-talet, när stugorna var nyss flyttade hit från tre andra områden, som skulle användas till skolor och sjukhus.

2. Flygbild från 1990-talet. Det östra området är inte med på bilden. Det ligger till höger.

3. Översiktskarta över Orhem med lottnummer. Smedjan, nära underkanten, är vår klubbstuga.

4. Kommunens karta över gränserna för Orhems koloniträdgårdsförening.

Lottmått


De fyra rosa ritningarna innehåller alla metermått på alla lotter.

Använd dem för t ex bygglovsritningar.

Flatens naturreservat

Orhems koloniträdgårdsförening ligger i Flatens naturreservat.

Klicka på bilderna så fär du stora läsbara bilder av reservatets informationsskyltar.

Copyright @ All Rights Reserved. Orhem