Miljö & Odling

Miljö & odling

Miljölista


Orhems koloniträdgårdsförening har glädjen att få verka i ett av stadens naturreservat i stadsdelen Skarpnäck. Vi strävar efter att svara mot det förtroendet genom att bedriva ett aktivt miljöarbete. Föreningen fick sitt Miljödiplom 2012. För att behålla det krävs att vi fortsätter att arbeta för en god miljö. Ny inspektion kommer att ske 2015.


Numera finns det väldigt många miljömärkta produkter varför det inte är meningsfullt att göra en produktlista. Den som inte tillverkar miljövänliga produkter kan snart se sina kunder försvinna helt och hållet. I stället får vi tänka på vad en kolonist bör undvika för att inte påverka jord och vatten på ett miljöfarligt sätt.


Miljödiplomering


Miljödiplomering är ett program för koloniträdgårdsföreningar att stegvis förbättra sitt

arbete för miljön. Det utfärdas av Koloniträdgårdsförbundet och det första miljödiplomet

erhålls då föreningen uppfyller kriterierna för grundnivån. Vi blev miljödiplomerade på

grundnivå år 2012. Diplomet förnyades år 2015.

Nedan följer de kriterier föreningen skall uppfylla för att vara diplomerad på grundnivå.

  1.  Föreningen gödslar och jordförbättrar enligt KRAVs regler. Vi använder naturgödsel stället för konstgödsel. Vi jordförbättrar med kompost och gröngödsling.
  2. Alla komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten. En del av trädgårdsavfallet kan komposteras i våra gemensamma komposter. Det viktiga är att trädgårdsavfallet ingår i ett lokalt kretslopp.

  3. Föreningen följer KRAVs regler för växtskydd. Vi använder bara bekämpningsmedel som är ekologiska.

  4. Föreningen informerar om bevattningsteknik och har regler för tidsbegränsad bevattning. För slangbevattning med spridare gäller förbud klockan 10 – 16 alla dagar.

  5. Eldning på lotten är inte tillåten. Vi bär kvistar och ris till anvisat område på Idrottsplatsen. Stadsdelsförvaltningen hämtar och flisar.

  6. Föreningen känner till miljömärkningarna och väljer miljömärkta varor. Endast miljömärkta kemikalier används för disk, tvätt och rengöring.

  7. Nya medlemmar får information om miljöarbetet.

  8. Föreningen har en fungerande studieverksamhet om odling och miljö.


Läs mer, länk till koloniträdgårdsförbundetBiodling i Orhem


Bidrottningen är flitig nu i juni. På bilden ses hon till höger med brun bakkropp och vitmålad fläck på mellankroppen medan hon kikar ner i en tom cell för att se om där behövs ett ägg. Under alla gulbruna vaxlock finns en puppa, som snart ska krypa ut som ett nytt arbetsbi för att först städa och mata sina syskon och sedan samla nektar till ny honung. Bilden tagen i Orhem 1 maj i år.

I år är bina flitiga


Våren och sommaren har börjat bra för Orhemsbina. Alla samhällen utom ett överlevde vintern. Nu i juni föds uppemot 50.000 nya bin i varje kupa. Efter midsommar börjar den svåra drottningodlingen, som Petronella och jag gör. Då ska de äldsta bidrottningarna, de som nu är mer än tre år gamla och börjar få slut på både ägg och sperma, bytas ut mot nya ungdrottningar, som kan föda nästa generation.


Om det blir tillräckligt med honung i de starkaste samhällena för att slunga en del strax efter midsommar i år återstår att se. Annars sker slutskattningen som vanligt i mitten av augusti. Vi hoppas på god skörd. Att just Orhemshonungen är så fantastiskt smakrik och god beror först och främst på den stora artrikedomen i koloniområdet. Det gäller frukt och bär, rotfrukter, grönsaker och kryddväxter. Äpplen, päron, jordgubbar och hallon. Men det börjar med maskrosorna och senare kommer linden i Orhemsallén.


Under alla år vi deltog i honungsbedömningen i Huddingeortens biodlarförening låg vi allra främst i kvalitet och smak.


Claes-Göran Lönnroth, lott 14

© Copyright. All Rights Reserved.