MiljödiplomeringMiljödiplomering


Miljödiplomering är ett program för koloniträdgårdsföreningar att stegvis förbättra sitt

arbete för miljön. Det utfärdas av Koloniträdgårdsförbundet och det första miljödiplomet

erhålls då föreningen uppfyller kriterierna för grundnivån. Vi blev miljödiplomerade på

grundnivå år 2012. Diplomet förnyades år 2015.

Nedan följer de kriterier föreningen skall uppfylla för att vara diplomerad på grundnivå.

1. Föreningen gödslar och jordförbättrar enligt KRAVs regler. Vi använder naturgödsel

istället för konstgödsel. Vi jordförbättrar med kompost och gröngödsling.

2. Alla komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten. En del av trädgårdsavfallet kan

komposteras i våra gemensamma komposter. Det viktiga är att trädgårdsavfallet ingår i

ett lokalt kretslopp.

3. Föreningen följer KRAVs regler för växtskydd. Vi använder bara bekämpningsmedel

som är ekologiska.

4. Föreningen informerar om bevattningsteknik och har regler för tidsbegränsad

bevattning. För slangbevattning med spridare gäller förbud klockan 10 – 16 alla dagar.

5. Eldning på lotten är inte tillåten. Vi bär kvistar och ris till anvisat område på

Idrottsplatsen. Stadsdelsförvaltningen hämtar och flisar.

6. Föreningen känner till miljömärkningarna och väljer miljömärkta varor. Endast miljömärkta kemikalier används för disk, tvätt och rengöring.

7. Nya medlemmar får information om miljöarbetet.

8. Föreningen har en fungerande studieverksamhet om odling och miljö.


Läs mer, länk till koloniträdgårdsförbundet


Copyright @ All Rights Reserved. Orhem