Regler & avtal

Regler och avtal


Kolonilivet styrs av ett antal regler om vad man måste eller inte får göra på sin kolonilott. Här är föreningens egna Ordningsregler, som kan ändras vid föreningens årsmöten. Dessa regler antogs av årsmötet 2010. De handlar mest om hur man skall sköta sin kolonilott.


Föreningens Stadgar är i huvudsak likadana för alla koloniföreningar i Stockholm och reglerar föreningens ansvar gentemot FSSK och Stockholms stad, föreningens möten, styrelsen mm.


Föreningen har ett Arrendeavtal med kommunen, som gäller från 1 oktober 2010 i 25 år till 31 september 2035. Här framgår t ex vilka mått områdets stugor får ha.


Varje medlem har i sin tur ett Medlemsavtal med föreningen , som gäller från 1 oktober 2010 och 5 år framåt, med automatisk förlängning i normalfallet. Här regleras bl a hur lotten får utnyttjas och vad som gäller vid uppsägning.


Alla slags byggen på lotterna kräver tillstånd från styrelsen och ofta dessutom bygglov från kommunen. Byggregler har en egen sida.


OBS! Nya regler för ansökan om ROT-avdrag från 2014

Copyright @ All Rights Reserved. Orhem