Att bli kolonist

Att bli kolonist

Intresselistan är för närvarande stängd för nyanmälningar.

På grund av det stora antal anmälningar vi fått till intresselistan och så har väntetidblivit för lång. Vi har därför stänga listan för nya anmälningar. Texten här nedanför riktar sig därför främst till dem som redan finns med på intresselistan.


Hur får man en kolonistuga?

Man köper stugan och arrenderar tomten. I Stor-Stockholm gäller så kallad hembudsregel.

Särskilda värderingsmän i varje förening bestämmer priset på den stuga som ska säljas, och

det är det priset som gäller. Föreningens styrelse utser köparen. Säljaren kan inte påverka

detta. Varje förening har en egen intresselista. När en ny köpare anmäler sig intresserad av

att köpa en stuga som är till salu, har styrelsen flera saker att beakta, bl a föreningens behov

av yrkeskunskaper, funktioner i styrelse och övrigt i föreningen, samt tid man stått på

intresselistan.


Vem får anmäla sig?

Den som är folkbokförd i Stor-Stockholm och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan

kolonilott får antas som medlem och stugägare. Till Stor-Stockholm räknas enligt vårt avtal

följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka,

Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö och Täby. Person som inte är folkbokförd i

någon av ovannämnda kommuner får ställa sig i kön, men har rätt att köpa en stuga först efter

att ha blivit skriven i någon av nämnda kommuner.


Hur många står på intresselistan till Orhem?

För närvarande (september 2016) har vi ca 670 personer på vår intresselista. Många som anmäler sig till Orhems koloniträdgårdsförenings intresselista har också anmält sitt intresse till en eller flera av de sex andra koloniträdgårdsföreningarna i vårt närområde, Listudden, Odlaren, Eken, Skarpnäck, Skrubba och Dalen. Varje år lämnar en hel del sin plats på listan genom att inte betala avgiften av olika skäl, t ex att de har fått stuga i annat område. Därför kan intresselistan se mycket längre ut än den egentligen är, men väntetiden kan ändå komma att bli mycket lång.


Hur många stugor säljs per år?

Det varierar från år till år. Som regel sker försäljningarna under sommarhalvåret, mellan 15 april och 15 oktober. Orhem har 146 stugor, 2018 såldes en stuga, 2017 en stuga och 2016 en stuga. På sidan Stugor till salu lägger vi upp information när det finns en stuga till salu. 


Hur mycket kostar stugorna?

Priset beror på stugans skick och varierar. Den årliga avgiften till föreningen uppgår till ca 5000 kr. Då ingår arrende, vatten, sophämtning mm. Inträdesavgiften för nya kolonister är för närvarande 2000 kr. 


Hur stora får de vara?

Boytan får vara max 26 m2. Därtill kommer max 8 m2 öppen veranda med tak och max 5 m2 bod alt växthus. Det är inte tillåtet att bygga friggebod på kolonilotter. Detta regleras i avtal med kommunen.


Hur förnyar man sitt anmälda intresse?

Avgiften för att stå kvar på intresselistan är kr 200:- per år. Vi mailar ut fakturor till alla på listan ibörjan av januari och avgiften skall betalas senast den 31 januari. Håll koll så att den inte hamnar i skräpposten. Kontakta oss om du inte fått fakturan. Den som då inte betalar stryks från listan. Vi skickar inte ut några påminnelser. OBS! Glöm inte att meddela oss via mail om du ändrar adress.


Vem får erbjudande om att köpa en viss stuga?

Du får själv hålla reda på när stugor ska säljas. Vi informerar om detta varje eller varannan måndag under odlingssäsongen 15 april till 15 oktober här på hemsidan under Stugor till salu. Om det finns någon stuga till salu så finns det där en bild på aktuell stuga, uppgift om storlek, pris samt datum för visning.


Visning kommer att ske på angivna tider. Endast då är det tillåtet att gå in på tomten och in i huset. Säljaren och två representanter från styrelsen kommer att finnas på plats och ge information. Värderingsunderlaget och uträkningen finns tillgängligt för läsning.


Den som efter visning är definitivt intresserad av aktuell stuga anmäler detta antingen via email eller brev till den som är ansvarig för försäljning (se Stugor till salu) Styrelsen gör en samlad bedömning av de intresserade utifrån de kriterier årsmötet bestämt (föreningens behov, tid man stått på listan t ex.), och kontaktar sedan de lämpligaste kandidaterna för en intervju. Därefter fattar styrelsen beslut om vem som får erbjudande att bli medlem och därmed köpa den aktuella stugan.


Stadgar och regler


Här hittar du mer information om föreningens stadgar och regler.
© Copyright. All Rights Reserved.