Om oss

Om Orhems koloniträdgårdsförening

Orhems koloniområde består av 146 lotter med stugor mellan sjöarna Flaten och Drevviken. Området är klassat som parkmark och är öppet för allmänheten. Det ingår i Flatens naturreservat. [Extern länk]


Koloniområdet anlades 1949-50. Stugorna flyttades då hit från äldre områden som låg närmare Stockholms centrum, då den marken behövdes för andra ändamål. Några stugor kom från Svedmyra, andra från Kärrtorp och Björken.


Marken ägs av Stockholms stad, som arrenderar ut den till Orhems koloniträdgårdsförening. Föreningen har i sin tur avtal med varje medlem, där det regleras hur lotterna får bebyggas och brukas.


Här hittar du  bilder på alla våra stugor. Promenera gärna omkring i området och se dig omkring.

1. Flygbild från början av 1950-talet, när stugorna nyss var flyttade hit från tre andra områden som skulle användas till skolor och sjukhus.

2. Flygbild från 1990-talet. Det östra området är inte med på bilden. Det ligger till höger.

3. Översiktskarta över Orhem med lottnummer. Smedjan, nära underkanten, är vår klubbstuga.

4. Kommunens karta över gränserna för Orhems koloniträdgårdsförening.