Byggregler


Byggregler


Alla slags byggen på lotterna kräver tillstånd från styrelsen och ofta dessutom bygglov från kommunen. 


  • Bygglov för kolonister 2015 - folder från Stockholms stad
  • Bygglovsregler - utdrag ur Stockholms stads regler för koloniområden.
  • Anvisningar - föreningens anvisningar för bygglovsansökan
  • Bygglov Stockholm 2015 - Stockholms kommuns blankett för att söka bygglov i koloniträdgårdsområde i ytterstaden. Det är ett doc-formulär som kräver Microsoft Word version 7 eller senare. Du kan fylla i det direkt på skärmen och sedan skriva ut det.
  • Bygglov Orhem - Orhems eget bygglovsformulär (pdf-dokument för utskrift) skall användas för alla bygglov, även sådana som Stadsbyggnadkontoret skall besluta om. För ansökan om enklare bygglov, som kan beslutas inom föreningen, räcker det att fylla i denna blankett. Vill du fylla i formuläret på skärmen, ladda ner Orhems Bygglov som doc-dokument
  • Exempel situationsplan - exempel på situationsplan över byggnad och tomt.
  • Exempel ritningar - exempel på ritningar från Stadsbyggnadskontoret.
  • Kontrollplan anvisning 
  • Kontrollplan blankett  - blanketter för kontrollplan gällande bygglov och rivning.
  • Kontrollplan exempel kolonistuga


 OBS! Nya regler för ansökan om ROT-avdrag från 2014

© Copyright. All Rights Reserved.