Miljö & Odling

Miljö & odling

Orhems koloniträdgårdsförening har glädjen att få verka i ett av stadens naturreservat i stadsdelen Skarpnäck. Vi strävar efter att svara mot det förtroendet genom att bedriva ett aktivt miljöarbete. Föreningen fick sitt första miljödiplom 2012. För att behålla det krävs att vi fortsätter att arbeta för en god miljö. .
Miljödiplomering


Miljödiplomering är ett program för koloniträdgårdsföreningar att stegvis förbättra sitt arbete för miljön som utfärdas av Koloniträdgårdsförbundet.


Orhems koloniträdgårdsförening har miljödiplom på bronsnivå för 2020-2022.


För att nå grundnivå har föreningen uppfyllt de här kriterierna::


 • Odla ekologiskt och endast använda miljögodkända gödselmedel.
 • Kompostera allt trädgårdsavfall på den egna lotten eller i våra gemensamma komposter.
 • Endast använda miljögodkända bekämpningsmedel.
 • Vattna klokt, inte med slang och spridare kl 10–16.
 • Föra kvistar och ris till anvisat område påIdrottsplatsen. Stadsdelsförvaltningen hämtar och flisar.
 • Endast använda miljömärkta produkter för disk, tvätt och rengöring.
 • Informera nya medlemmar om miljöarbetet.
 • Ha en studieverksamhet om odling och miljö.


För att nå bronsnivå så har föreningen åtagit sig att uppfyll de här punkterna:


 • Handla ekologisk mat till gemensamma träffar (årsmöten, fester, arbetsdagar) då det är möjligt.
 • Använda glas och porslin i första hand. Då detta inte är möjligt använda återvinningsbart eller komposterbart engångsmaterial.
 • Använda miljömärkt el i gemensamma lokaler.
 • Begränsa bevattning. Rotbevattna buskar och träd. Inte bevattna gräsmattor. Såbäddar, nyplanteringar grönsaksodlingar får bevattnas.
 • Samla regnvatten i tunnor och använda för bevattning.
 • Använda miljögodkänt bränsle i föreningens gräsklippare.
 • Använda endast el- eller handdrivna gräsklippare på lotterna. Gäller vid nyanskaffning.


Du hittar mer information om miljödiplomering på koloniträdgårdsförbundet.Biodling i Orhem


Bidrottningen är flitig nu i juni. På bilden ses hon till höger med brun bakkropp och vitmålad fläck på mellankroppen medan hon kikar ner i en tom cell för att se om där behövs ett ägg. Under alla gulbruna vaxlock finns en puppa, som snart ska krypa ut som ett nytt arbetsbi för att först städa och mata sina syskon och sedan samla nektar till ny honung. Bilden tagen i Orhem 1 maj i år.

I år är bina flitiga


Våren och sommaren har börjat bra för Orhemsbina. Alla samhällen utom ett överlevde vintern. Nu i juni föds uppemot 50.000 nya bin i varje kupa. Efter midsommar börjar den svåra drottningodlingen, som Petronella och jag gör. Då ska de äldsta bidrottningarna, de som nu är mer än tre år gamla och börjar få slut på både ägg och sperma, bytas ut mot nya ungdrottningar, som kan föda nästa generation.


Om det blir tillräckligt med honung i de starkaste samhällena för att slunga en del strax efter midsommar i år återstår att se. Annars sker slutskattningen som vanligt i mitten av augusti. Vi hoppas på god skörd. Att just Orhemshonungen är så fantastiskt smakrik och god beror först och främst på den stora artrikedomen i koloniområdet. Det gäller frukt och bär, rotfrukter, grönsaker och kryddväxter. Äpplen, päron, jordgubbar och hallon. Men det börjar med maskrosorna och senare kommer linden i Orhemsallén.


Under alla år vi deltog i honungsbedömningen i Huddingeortens biodlarförening låg vi allra främst i kvalitet och smak.


Claes-Göran Lönnroth, lott 14