Biodling

Biodling


Biodling i Orhem


Bidrottningen är flitig nu i juni. På bilden ses hon till höger med brun bakkropp och vitmålad fläck på mellankroppen medan hon kikar ner i en tom cell för att se om där behövs ett ägg. Under alla gulbruna vaxlock finns en puppa, som snart ska krypa ut som ett nytt arbetsbi för att först städa och mata sina syskon och sedan samla nektar till ny honung. Bilden tagen i Orhem 1 maj i år.

I år är bina flitiga


Våren och sommaren har börjat bra för Orhemsbina. Alla samhällen utom ett överlevde vintern. Nu i juni föds uppemot 50.000 nya bin i varje kupa. Efter midsommar börjar den svåra drottningodlingen, som Petronella och jag gör. Då ska de äldsta bidrottningarna, de som nu är mer än tre år gamla och börjar få slut på både ägg och sperma, bytas ut mot nya ungdrottningar, som kan föda nästa generation.


Om det blir tillräckligt med honung i de starkaste samhällena för att slunga en del strax efter midsommar i år återstår att se. Annars sker slutskattningen som vanligt i mitten av augusti. Vi hoppas på god skörd. Att just Orhemshonungen är så fantastiskt smakrik och god beror först och främst på den stora artrikedomen i koloniområdet. Det gäller frukt och bär, rotfrukter, grönsaker och kryddväxter. Äpplen, päron, jordgubbar och hallon. Men det börjar med maskrosorna och senare kommer linden i Orhemsallén.


Under alla år vi deltog i honungsbedömningen i Huddingeortens biodlarförening låg vi allra främst i kvalitet och smak.


Claes-Göran Lönnroth, lott 14