Home

Orhems koloniträdgårdsförening

Orhems koloniområde består av 146 lotter med stugor mellan sjöarna Flaten och Drevviken. Området är klassat som parkmark och är öppet för allmänheten. Det ingår i Flatens naturreservat.


Koloniområdet anlades 1949-50. Stugorna flyttades då hit från äldre områden som låg närmare Stockholms centrum, då den marken behövdes för andra ändamål. Några stugor kom från Svedmyra, andra från Kärrtorp och Björken.


Marken ägs av Stockholms stad, som arrenderar ut den till Orhems koloniträdgårdsförening. Föreningen har i sin tur avtal med varje medlem, där det regleras hur lotterna får bebyggas och brukas.


Intresselistan är för närvarande stängd för nyanmälningar


Du är välkommen att promenera i området och se dig omkring!

Copyright @ All Rights Reserved. Orhem