Kontakt

Kontakt


Här hittar du mailadresser till funktionärer i Orhem som du kan behöva komma i kontakt med.


Intresselistan är för närvarande stängd för nyanmälningar. På grund av det stora antal anmälningar vi fått till intresselistan och så har väntetidblivit för lång. 


Ordförande: Per-Åke Angleflod. 

Sekreterare: Kjell Lindström. 

Kassör: Cornelia Straaten. 

Ansvarig för stugförsäljning. 


Uthyrning av Smedjan och festplatsen Maud Lindström


Båtklubben, Ulf Wånggren


Webmaster

© Copyright. All Rights Reserved.