Kontakt

Kontakt


Här hittar du mailadresser till funktionärer i Orhem som du kan behöva komma i kontakt med.


Intresselistan är öppen, här hittar du information om hur du gör för att stå på den.


Ordförande: Anders Hellström

Sekreterare: Jonathan Vickerfält

Kassör: Frida Forsstedt.

Ansvarig för stugförsäljning. 


Uthyrning av Smedjan och festplatsen: Maud Lindström


Båtklubben: Ulf Wånggren


Studieorganisatör: Gun Åkerman


Webmaster