Kontakt

Kontakt


Här hittar du mailadresser till funktionärer i Orhem som du kan behöva komma i kontakt med.


Intresselistan är för närvarande stängd för nyanmälningar. På grund av det stora antal anmälningar vi fått till intresselistan och så har väntetiden blivit för lång. 


Ordförande: Per-Åke Angleflod. 

Sekreterare: Kjell Lindström. 

Kassör: Frida Forsstedt.

Ansvarig för stugförsäljning. 


Uthyrning av Smedjan och festplatsen: Maud Lindström


Båtklubben: Ulf Wånggren


Studieorganisatör: Gun Åkerman


Webmaster

© Copyright. All Rights Reserved.